شیر هوشمند آب

آبیاری هوشمند

کمبود منابع آب و کاهش آن یکی از مشکلات اصلی درکشورها می باشد . این مساله در کشورهایی که در مناطق گرم، خشک و کم باران قرار گرفته اند بیشتر احساس می شود . در کشور ما 92 درصد از آب مورد استفاده مربوط به بخش کشاورزی است!

شیر هوشمند آب

مزایای استفاده از شیر آب هوشمند کشاورزی

  دسترسی به منبع انرژی رایگان خورشید هزینه نگه‌داری بسیار پایین صرفه اقتصادی بیشتر در بلندمدت قابل نصب و راه‌اندازی در تمامی نقاط قابلیت به کارگیری به صورت خودکارو نیمه خودکار کاهش هزینه کابل‌کشی و ساخت تابلوی فرمان امکان توسعه کار و کشاورزی در نقاط محروم و دورافتاده عدم وابستگی به اپراتور انسانی در تمامی[…]