5

سال تجربه

ما نیاز گیاهان شما به آبیاری را بر اساس نیاز آبی گیاه برآورد خواهیم کرد.در منزل بمانید و به کمک اپ حقابه خود را مدیریت کنید و هوشمند  گیاهان خود را آبیاری نمایید.

ما یک شرکت هستیم که در زمینه طراحی و ساخت سیستم های هوشمند آبیاری و آبرسانی فعالیت می کنیم .ما مفتخر به طراحی و ساخت محصولات حوزه هوشمند سازی آبیاری هستیم که بر اساس نیاز بازار داخلی صورت گرفته و قابلیت بهره برداری در حوزه آب بخصوص آبیاری بخش کشاورزی را دارد.

ما برای باغات ، مزارع وگلخانه های شما در بخش کشاورزی و کنترل و پایش آبرسانی روستایی و فضای سبز شهری محصولات منحصر به فردی را ارائه می دهیم که با پشتیبانی از این سیستم کسب و کار شما در بالاترین حالت مدیریت شده آب قرار خواهد گرفت.

70k

ساخت و ساز مشتریان مبارک

18

سال تجربه

100+

سازنده حرفه ای

50+

پروژه های انجام شده
چرا انتخاب  رابیبیلد

ساختمان و ساخت و ساز عمومی

گواهینامه های رابیبیلد

ساختمان و ساخت و ساز عمومی

اخبار تازه رابیبیلد

ساختمان و ساخت و ساز عمومی